Това послание разцепва:

Аз обичам ...

Аз обичам... теб...

Коментирай на воля

Твои приятели в Аз обичам